צוואות

פעמים רבות כשהתחלתי לדבר עם אנשים על צוואה, התגובה שלהם היתה: "אני לא הולך למות". אז אני אומרת: "מוטב לערוך צוואה ולהיות שקטים שהכל מסודר" וגם "צוואה היא סימן לאריכות חיים".

מרבית האנשים משתדלים לא לחשוב מה יעשה ברכושם אחרי שילכו מהעולם. אולי מתוך התקווה שאם לא יחשבו, זה לא יקרה, או יקרה עוד הרבה שנים. כשנסיבות החיים גורמות לנו לחשוב אחרת ואנו שומעים סיפורים שונים, אם בחדשות, מהחברים או מהמשפחה, אנו מוטרדים ומחליטים לערוך צוואה. אך באופן טבעי, לאחר מספר ימים, אנו מעדיפים לשכוח ולדחות סידורים שקשורים לדברים לא נעימים, כמו צוואות ומוות.

ישנם לקוחות אשר מגיעים אליי לאחר שמעידים כי חשבו ודיברו על הנושא והם מעוניינים לערוך צוואה. אך פעמים רבות פגישות אלו נדחות פעם אחר פעם ואינן קורות בפועל.
אחרים שואלים אותי: "למה אני צריך לערוך צוואה? הרי אם אני הולך לעולמי, אשתי מקבלת את כל הרכוש, לא?". התשובה היא שלא, מה שמאד מפתיע אנשים רבים.

חוק הירושה

חוק הירושה הוא שקובע מה יעשה ברכושו של אדם לאחר פטירתו, במקרה שלא ערך צוואה בחייו.

החוק קובע כי במידה ויש לאדם אישה וילדים, האישה מקבלת מחצית מרכושו והילדים חולקים את המחצית האחרת. במידה ויש ילדים בלבד, הילדים חולקים ביניהם את כל הרכוש. אם לאדם יש אישה ואין ילדים, האשה מקבלת מחצית מרכושו והוריו חולקים ביניהם את המחצית האחרת.

אם ההסדרים האלה מקובלים על אדם, זה בסדר, הוא אינו חייב לערוך צוואה. אבל אם הוא רוצה לשנותם – הוא חייב לעשות זאת באמצעות צוואה.

סוגי צוואות:

על פי החוק, קיימים 4 סוגי צוואות אשר מאפשרות לאדם להסדיר את חלוקת רכושו לאחר מותו: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד:

צוואה בכתב יד צריכה כולה להכתב בידי המצווה ולהחתם על ידו. חשוב גם כי יצויין בה תאריך. צוואה מסוג זה ניתן להפקיד במשרדי רשם הירושות.

צוואה בעדים:

צוואה בעדים תערך בכתב וגם בה חשוב כי יצויין תאריך. הצוואה תחתם על ידי המצווה, בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. העדים יאשרו גם הם באותו מעמד ובחתימת ידם על גבי הצוואה, כי המצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו וחתם עליה. כמו צוואה בכתב יד, גם צוואה בעדים ניתן להפקיד במשרדי רשם הירושות.

צוואה בפני רשות:

צוואה בפני רשות תעשה באמירת דבר הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם, חבר בין דין דתי, או נוטריון. הצוואה תקרא בפני המצווה והוא יצהיר שזוהי צוואתו ויחתום עליה.

צוואה בעל פה:

צוואה בעל פה היא צוואה שעורך אדם המאמין כי הוא מצוי מול מוות. מי שמצבו הבריאותי גורם לו לחשוב שהוא הולך למות, רשאי לערוך צוואה בעל פה, בפני שני עדים. זכרון דברים בעניין הצוואה צריך להעשות בסמוך לאחר פטירת המצווה. במידה וחלף חודש ימים מאז נערכת הצוואה והמצווה עודנו בחיים, הצוואה שניתנה בעל פה בטלה.

שינוי צוואה:

צוואה שנעשתה ונחתמה לא ניתן לשנות, אלא יש לערוך צוואה חדשה ולבטל את הוראות הצוואה הקודמת. גם אם אדם מבקש לשנות רק סעיף אחד בצוואתו ואף מעוניין להשאיר את רוב הצוואה, למעט סעיף זה, באותו הנוסח, הדבר לא אפשרי. כל שינוי דורש עריכת צוואה חדשה. 

טעות בצוואה:

לעיתים נופלת טעות סופר בצוואה וזו מתגלה רק לאחר פטירתו של המצווה. הטעות יכולה להיות למשל במספר תעודת זהות של אחד היורשים, או מספר הגוש בו נמצאת דירת המצווה. האם הטעות לא מאפשרת ליורשים לקבל את רכושו של המצווה בהתאם לרצונו? התשובה לכך היא שהטעות ניתנת לתיקון על ידי הגשת בקשה לתיקון הטעות לרשם הירושות. לבקשה זו יש לצרף מסמכים ותצהירים מתאימים שיעידו על הפרטים הנכונים.

כתבתם צוואה? כדאי שתזכרו למי בחרתם להשאיר את רכושכם לאחר מותכם. לעיתים נסיבות חייכם משתנות והקרובים אליכם הם אלה שיסבלו אם לא תזכרו לשנות את הצוואה.

צור קשר

צריך ייעוץ? התקשר עכשיו

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם